Zakres usług prawnych

 

Usługi kancelarii to w szczególności:

 • pomoc prawna w formie porady prawnej lub konsultacji,
 • sporządzanie opinii prawnych i ekspertyz dotyczących zagadnień prawnych,
 • opracowywanie projektów wszelkich aktów prawnych, w tym umów, kontraktów, porozumień, ugód, uchwał, regulaminów i zarządzeń,
 • zastępstwo prawne i procesowe w postępowaniach sądowych oraz administracyjnych, a także zabezpieczających i egzekucyjnych,
 • bieżąca i kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorców i osób fizycznych obejmująca zwłaszcza: pomoc w wypełnianiu obowiązków wobec urzędów administracji rządowej i samorządowej oraz Sądów, udział w negocjacjach, sporządzanie i weryfikacja umów, regulaminów, statutów itp.
 • obsługa prawna w zakresie windykacji obejmująca w szczególności: mediacje z wierzycielami lub dłużnikami, sporządzanie wezwań do zapłaty, prowadzenie postępowania sądowego zmierzającego do uzyskania nakazu zapłaty lub wyroku, zaopatrzonych w klauzulę wykonalności.

Pomoc prawna w kancelarii udzielana jest m.in. z zakresu:uslugi prawne

 • prawa cywilnego,
 • prawa gospodarczego,
 • prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • prawa administracyjnego,
 • prawa rodzinnego i opiekuńczego,
 • prawa spadkowego,
 • prawa ubezpieczeń społecznych,
 • prawa medycznego,
 • odszkodowań komunikacyjnych,
 • windykacji należności,
 • prawa wykroczeń.