Kancelaria prowadzi również postępowania mediacyjne. Są to postępowania, w których strony przy wsparciu osoby trzeciej – mediatora, same rozwiązują spór. Mediacja zapewnia swobodę decyzji, bezpieczeństwo, poufność. Jest postępowaniem znacznie mniej formalnym niż postępowanie sądowe. To strony decydują o warunkach przyjętego porozumienia.  Mediacje można stosować m.in. w sprawach cywilnych, rodzinnych, prawa pracy. Można w ten sposób ustalić np. wysokość alimentów, sposób spłaty pożyczki lub podzielić się przedmiotami należącymi do spadku.

Radca prawny Natalia Lewandowska-Fac wpisana jest na listę Stałych Mediatorów  Sądowych prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Gliwicach.

Spadkobiercy-spółki cywilne

 

Wejście spadkobiercy w miejsce zmarłego wspólnika spółki cywilnej.

więcej »

Nieruchomości-zasiedzenie

 

Warunki nabycia nieruchomości przez zasiedzenie.

więcej »

Współwłasność małżeńska

 

Czy wynagrodzenie małżonka wchodzi do majątku wspólnego małżonków?

więcej »