prawo wykroczen

przepisy prawnePrawo wykroczeń, w tym obrona obwinionego przed sądami w sprawach o wykroczenia, np. drogowe, reprezentowanie pokrzywdzonego i oskarżyciela posiłkowego, obrona w postępowaniach dyscyplinarnych, sporządzanie i wnoszenie środków odwoławczych.

Spadkobiercy-spółki cywilne

 

Wejście spadkobiercy w miejsce zmarłego wspólnika spółki cywilnej.

więcej »

Nieruchomości-zasiedzenie

 

Warunki nabycia nieruchomości przez zasiedzenie.

więcej »

Współwłasność małżeńska

 

Czy wynagrodzenie małżonka wchodzi do majątku wspólnego małżonków?

więcej »