przepisy prawaPrawo administracyjne, udzielanie porad, wydawanie opinii prawnych, sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych, zastępstwo w postępowaniach przez urzędami, organami administracji publicznej oraz sądami administracyjnymi, sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych, sporządzanie skarg do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Spadkobiercy-spółki cywilne

 

Wejście spadkobiercy w miejsce zmarłego wspólnika spółki cywilnej.

więcej »

Nieruchomości-zasiedzenie

 

Warunki nabycia nieruchomości przez zasiedzenie.

więcej »

Współwłasność małżeńska

 

Czy wynagrodzenie małżonka wchodzi do majątku wspólnego małżonków?

więcej »