prawo gospodarcze

przepisy prawa gospodarczegoPrawo gospodarcze, bieżąca obsługa podmiotów gospodarczych, w tym spółek prawa handlowego, stowarzyszeń oraz fundacji, polegająca m.in. na sporządzaniu oraz opiniowaniu umów cywilnoprawnych, doradztwie w procesie łączenia i przekształcania spółek, postępowanie rejestrowe.

Spadkobiercy-spółki cywilne

 

Wejście spadkobiercy w miejsce zmarłego wspólnika spółki cywilnej.

więcej »

Nieruchomości-zasiedzenie

 

Warunki nabycia nieruchomości przez zasiedzenie.

więcej »

Współwłasność małżeńska

 

Czy wynagrodzenie małżonka wchodzi do majątku wspólnego małżonków?

więcej »