prawo cywilne

przepisy prawa pracyPrawo cywilne, w tym sprawy z zakresu prawa rzeczowego, sprawy z zakresu prawa zobowiązań, sporządzanie umów cywilnoprawnych, sprawy o zapłatę, sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie za ból, krzywdę i cierpienie wyrządzone wskutek wypadków komunikacyjnych, wypadków przy pracy, błędów medycznych, sprawy dotyczące zasiedzenia, ochrony prawa własności i posiadania, sporządzanie opinii prawnych, zastępstwo procesowe i negocjacje.

Spadkobiercy-spółki cywilne

 

Wejście spadkobiercy w miejsce zmarłego wspólnika spółki cywilnej.

więcej »

Nieruchomości-zasiedzenie

 

Warunki nabycia nieruchomości przez zasiedzenie.

więcej »

Współwłasność małżeńska

 

Czy wynagrodzenie małżonka wchodzi do majątku wspólnego małżonków?

więcej »