prawo cywilne

przepisy prawa pracyPrawo cywilne, w tym sprawy z zakresu prawa rzeczowego, sprawy z zakresu prawa zobowiązań, sporządzanie umów cywilnoprawnych, sprawy o zapłatę, sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie za ból, krzywdę i cierpienie wyrządzone wskutek wypadków komunikacyjnych, wypadków przy pracy, błędów medycznych, sprawy dotyczące zasiedzenia, ochrony prawa własności i posiadania, sporządzanie opinii prawnych, zastępstwo procesowe i negocjacje.

prawo pracy i ubezpieczeń

przepisy prawnePrawo pracy i ubezpieczeń społecznych, w zakresie niezbędnym do stosowania zarówno przez pracodawcę jak i pracownika, w tym m.in. przygotowywanie aktów prawa pracy, regulaminów, statutów, konsultacje w zakresie praw pracownika i ich obrony, doradztwo prawne w zakresie mobbingu w miejscu pracy oraz dotyczące wszelkich form dyskryminacji.

prawo gospodarcze

przepisy prawa gospodarczegoPrawo gospodarcze, bieżąca obsługa podmiotów gospodarczych, w tym spółek prawa handlowego, stowarzyszeń oraz fundacji, polegająca m.in. na sporządzaniu oraz opiniowaniu umów cywilnoprawnych, doradztwie w procesie łączenia i przekształcania spółek, postępowanie rejestrowe.

przepisy prawaPrawo administracyjne, udzielanie porad, wydawanie opinii prawnych, sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych, zastępstwo w postępowaniach przez urzędami, organami administracji publicznej oraz sądami administracyjnymi, sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych, sporządzanie skarg do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Spadkobiercy-spółki cywilne

 

Wejście spadkobiercy w miejsce zmarłego wspólnika spółki cywilnej.

więcej »

Nieruchomości-zasiedzenie

 

Warunki nabycia nieruchomości przez zasiedzenie.

więcej »

Współwłasność małżeńska

 

Czy wynagrodzenie małżonka wchodzi do majątku wspólnego małżonków?

więcej »